KVILLE HEMBYGDSARKIV

I släktforskarrummet finns renskrivna mantalslängder, husförhörslängder, bouppteckningar och mycket annat. Ett eldorado för dig som släktforskar inom Kville Härad.

Kville hembygdsarkiv har en fantastisk bildsamling, kanske så många som 150 000 bilder, med motiv som framförallt beskriver miljöer, händelser och människor i Fjällbacka, Kville och Hamburgsund med omnejd. Samlingen omfattar bilder från mitten av 1800‐talet vidare under hela 1900‐talet. Bilderna är i form av glasplåtar, påsiktsbilder (pappersbilder), negativ och diabilder.

 

I arkivet finns också cirka 150 intervjuer av människor som levt och verkat från 1850 – 1960. De första samtalen är inspelade på trådbandspelare, de senare är gjorda på mer ”moderna” rullbandspelare.