KVILLE HEMBYGDSARKIV

Adress:

Nestorsvägen 2

457 40 Fjällbacka

 

Kontaktpersson:

Leif Norin, ordförande

Tel: 0702 - 707 350

Mail: leif.norin@kajen.se