KVILLE HEMBYGDSARKIV

Adress:

Nestorsvägen 2

457 40 Fjällbacka

 

Kontaktpersson:

Leif Norin, ordförande

Tel: 070-270 73 50

Mail: leif.norin@kajen.se